Meer vakantiedagen door niet te roken, terecht?

Om een voorbeeld te geven is het Japanse bedrijf Piala Inc., hier twee jaar terug al mee begonnen. Waarom? Omdat werknemers die rookten extra pauzetijd of zelfs extra pauzes namen. Daar waren de niet-rokers het niet mee eens.

In dit bedrijf, wat zich op de 29ste verdieping van een groot kantoorgebouw bevindt, duurt het wel 15 minuten om bij de rookkelder te komen. In deze 15 minuten zaten de niet-rokers nog hard te werken achter hun computer. De niet-rokers worden op deze manier bijna gemotiveerd om te gaan roken zou je zeggen.

Het bedrijf kwam vervolgens met een passende oplossing: De niet-rokers krijgen 6 extra vrije dagen per jaar ter compensatie van het extra werk dat ze leveren als de rokers aan het roken zijn. En in Japan is dat veel, want jaarlijks geven bedrijven maar 10 betaalde vrije dagen per jaar uit.

Dit heeft goed uitgepakt voor de gezondheid van de rokers, want zes werknemers zijn hier mee gestopt. Om even een inschatting te geven: In het bedrijf zijn in totaal 130 werknemers werkzaam. Zowel rokend als niet-rokend.

Hoe kunnen we in het Nederlandse werkveld zorgen dat de niet-rokers niet de dupe worden van hun gezonde gedrag? Dit kan van meerdere kanten benaderd worden, maar de meest voor de hand liggende oplossing lijkt toch de keuzes van de beleidsbepaler te zijn.

Als er al rokers aanwezig zijn, is het direct een rookverbod instellen niet een beslissing die met gejuich wordt ontvangen. Je kan bijvoorbeeld een bepaald termijn koppelen aan een actieplan. Zo kan de werkgever een door het bedrijf betaalde stopcursus aanbieden en aan het eind van de cursus het rookverbod inzetten. De werkgever mag wettelijk gezien rookverbod inzetten binnen het bedrijf.

Om een rookprobleem op de werkvloer aan te pakken kan Work With Care ook hulp bieden. Middels het online platform worden werknemers bewust gemaakt van hun eigen gedrag en worden ook de tools gegeven om zelf dit gedrag te veranderen. Op deze manier pakken de werknemers hun eigen rookgedrag aan.