Fysiotherapie na Covid-19

Herstel sneller na een Covid-19 besmetting door middel van fysiotherapie bij Work With Care in Velserbroek

Waarom fysiotherapie na een Corona besmetting?

Covid-19 oftewel het Coronavirus komt vaak tot uiting als een luchtweginfectie. De ziekte leidt bij 80% van de patiënten tot milde of matige klachten. 15% van de patiënten ontwikkelt ernstige klachten en 5% ontwikkelt kritieke klachten, waarbij een IC-opname noodzakelijk is.

Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen in het herstel van de patiënten met Covid-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegen.

Ron Klaver en Merel Visser fysiotherapie Velserbroek manuele therapie Velserbroek fysiotherapie Schagen

Wat doen jullie dan?

De hulpvraag van de patiënt staat altijd centraal. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysiek functioneren hebben een indicatie voor fysiotherapie. Ook het ervaren van benauwdheid en vermoeidheid horen hierbij. De therapie richt zich op het bevorderen van activiteiten in het dagelijks leven, de participatie, de spierkracht, de balans, het uithoudingsvermogen en de ademhaling. Geadviseerd wordt om 2-3x per week te trainen en om tussendoor voldoende rust te nemen. 

Door middel van een oefenschema en eventueel aanvullende ademhalingsoefeningen is ons doel om te zorgen dat uw fysieke problemen zullen gaan afnemen.

Tijdens de trainingen houden we onder meer het zuurstofgehalte in uw bloed (de saturatie) en de hartslag in de gaten. Verder zal de behandelend fysiotherapeut een borgscore bijhouden, een vragenlijst die ervaren vermoeidheid en kortademigheid in kaart brengt.

Patiënten die (zeer) laag belastbaar zijn, dienen activiteiten in het dagelijks leven en aanvullend geadviseerde oefentherapie op lage tot matige intensiteit uit te voeren, met korte duur van inspanning.
Patiënten met (ernstige) meervoudige problematiek (fysiek, mentaal, cognitief en/of sociaal) kunnen ook in aanmerkingen komen voor een multidisciplinaire benadering.

Onze verantwoordelijke fysiotherapeut van Work With Care beschikt over actuele kennis en volgen de richtlijnen en scholingen van het Chronisch Zorgnet en het KNGF. Op deze manier krijgt u de revalidatie die u verdient.

Neem contact met ons op

Wij zullen binnen 24 uur reageren